Green Screen booth

Här har deltagare möjlighet att välja sina egna, digitala bakgrunder, eller använda den som ni förbestämt. Speciellt roligt när det är tema fest eller något som anknyter till det ni marknadsför.